Kamica układu moczowego

Kamica układu moczowego jest schorzeniem najbardziej rozpowszechnionym w krajach rozwiniętych. Wywoływana jest przez wiele, często złożonych czynników Mówimy o niej, gdy w układzie moczowym powstają nierozpuszczalne złogi (tzw. kamienie moczowe) powstałe na skutek wytrącania się związków chemicznych obecnych w moczu.

Istnieją różne klasyfikacje kamicy moczowej, ze względu na cechy fizyczne, skład chemiczny, etiologię i lokalizację złogu.

Kamica układu moczowego często przebiega bezobjawowo, choć czasami  czasami kamień zamyka światło przewodu moczowego i może spowodować atak kolki nerkowej.

Zwykle leczenie kamicy moczowej rozpoczyna się w momencie, kiedy pacjent zgłosi się do lekarza z dolegliwościami kolki nerkowej. Kiedy kamień jest niewielki, leczenie ma charakter zachowawczy i ma na celu złagodzenie dolegliwości bólowych i rozpuszczenie bądź doprowadzenie do samodzielnego wydalenia złogu przez pacjenta.

W przypadku większych kamieni moczowych, niezbędna jest interwencja lekarska przy użyciu narzędzi chirurgicznych. Od wielu lat operacyjne leczenie kamicy koncentruje się na zabiegach mało inwazyjnych, dzięki czemu coraz więcej pacjentów unika powikłań pooparacyjnych.

Podstawą profilaktyki kamicy moczowej jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów,  właściwa dieta, aktywność fizyczna, unikanie stresu oraz leczenie profilaktyczne.

Designed by TeleMain Sp. z o.o.