Przyczyny kamicy moczowej

Z kamicą układu moczowego mamy do czynienia wtedy, gdy w układzie moczowym powstają nierozpuszczalne złogi (tzw. kamienie moczowe) powstałe na skutek wytrącania się związków chemicznych obecnych w moczu.

 

Etiopatogeneza kamicy układu moczowego jest zwykle złożona. Do przyczyn powstawania złogów w układzie moczowym należą:

  • nadmierna koncentracja związków chemicznych w moczu – w stanie zdrowia lub jako skutek schorzenia lub zdarzeń patologicznych
  • niekorzystny odczyn moczu (zbyt wysokie lub niskie pH moczu)
  • zastój moczu, również na skutek zbyt małej ilości przyjmowanych płynów
  • niewłaściwa dieta bogata w białko i minerały
  • zakażenia układu moczowego
  • anatomiczne wady wrodzone, jak i nabyte w wyniku urazów, schorzeń, operacji itp.
  • predyspozycje genetyczne zaburzające gospodarkę jonowo-metaboliczną
  • niektóre leki

 

Kamica nerkowa jest chorobą najszerzej rozpowszechnioną w krajach wysoko rozwiniętych, głównie za sprawą nadmiernego spożycia białka i minerałów. Szacuje się, że choroba ta dotyka około 10% populacji ludzkiej w krajach europejskich. Z powodu bardziej skomplikowanej budowy układu moczowego, kamica nerkowa dotyka 2-3 razy częściej mężczyzn, niż kobiet. Szczyt zachorowań na kamicę moczową występuje między 20. a 50. rokiem życia.

 

 

Designed by TeleMain Sp. z o.o.