Wskazania

Canephron® N to tradycyjny produkt leczniczy stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjent ów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego.

Canephron® N to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

 

Jakie są przeciwwskazania/specjalne środki ostrożności do stosowania leku Canephron® N?

Nie wolno stosować leku Canephron® N w przypadku wrzodów żołądka i nadwrażliwości na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego) lub na którakolwiek z substancji pomocniczych tego leku. Leku Canephron® N nie wolno stosować w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

W przypadku gorączki, skurczów, krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, wymagane jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

 

Produkt leczniczy zawiera około 19% obj. alkoholu, co oznacza, że w 5 ml produktu znajduje się w przybliżeniu 0,75 g alkoholu. Stanowi to równowartość 19 ml piwa lub 8 ml wina. Może być to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecność alkoholu należy również uwzględnić chcąc zastosować produkt w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby lub padaczką.

 

Czy lek Canephron® N można stosować w ciąży?

Badania na zwierzętach nie wykazały pośredniego ani bezpośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość. Dane na temat stosowania leku u kobiet w ciąży są ograniczone.

 

Ze względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku Canephron® N u kobiet w ciąży.

 

Decyzję o stosowaniu produktu leczniczego u pacjentek będących w ciąży podejmuje lekarz, po ocenie korzyści i ryzyka związanego z terapią.

Designed by TeleMain Sp. z o.o.